Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Överleva eller leva?
Att bli fri från depression

Alexandra Sippus (red.)

Överleva eller leva

121 sidor
Häftad

ISBN 978-952-7005-50-7
Utgivningsdag 23.10.2017

Kanske kämpar du för att alls orka upp ur sängen om morgnarna. Kanske känner du dig misslyckad och värdelös, sorgsen och ångestfylld – fast du utåt sett verkar glad och ”normal”. Kanske överlever du snarare än lever. Då kan diagnosen lyda: depression.

Depression är en vanlig sjukdom och en farlig sjukdom. Den drabbar många och påverkar ännu fler; ändå talas det förhållandevis lite om den. För Alexandra Sippus, som blev deprimerad i tonåren, gick det så långt att hon försökte ta sitt liv. Hon var sjuk i tio år. I dag är hon frisk och fri från depression och självskadebeteenden och vill berätta sin egen historia för att sprida kunskap, förståelse och hopp. Hon har också intervjuat fyra andra som hittat en väg ut ur depressionens mörker.

Depressionen går ofta hand i hand med mobbning, missbruk, panikångest, tvångssyndrom, ätstörningar eller självmordstankar. Genom de olika berättelserna framträder en bild av hur denna vanliga och farliga sjukdom påverkar tankar och känslor, relationer, studier, jobb, ja hela tillvaron. Men också av hur livet kan se ut när man tillfrisknar. I boken medverkar dessutom några representanter för psykiatri och mentalvård som belyser depression och psykisk ohälsa ur olika synvinklar.

Pressbilder

» Alexandra Sippus
» Överleva eller leva, pärmbild