Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Så här ska det låta - Om finlandssvenska och språkriktighet

Mikael Reuter

så här ska det låta

Inbunden

ISBN 978-952-7005-19-4
Utgivningsdag: 12.11.2014, 2. upplagan 26.3.2015

Den här boken riktar sig till alla som talar och skriver svenska i Finland, särskilt utanför den privata sfären – till exempel översättare, journalister, informatörer, tjänstemän och inte minst lärare av alla kategorier.

Den behandlar bland annat finlandismer, uttal, skrivregler, ordböjning, meningsbyggnad, namnbruk, översättning och språkliga konstruktioner av olika slag. Ord och uttryck tas upp på ett mer principiellt plan. Syftet är framför allt att lyfta fram avvikelser från rikssvenskan och att ge råd och rekommendationer om i vilken mån och hur de bör undvikas.

Mikael Reuter

har fyrtio års erfarenhet som finlandssvensk språkvårdare. Han har arbetat på Forskningscentralen för de inhemska språken (numera Institutet för de inhemska språken) från 1976 till pensioneringen 2008, först som språkvårdare och från 1992 som föreståndare för den svenska avdelningen. Bland allmänheten är han bäst känd för sin språkspalt "Reuters ruta" i Hufvudstadsbladet, som han skrev mellan 1986 och 2013.

Recension i HBL 24.5.2015
(klicka för att se större version)