Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Skeppsbyggarland - Skeppsbyggeri och sjöfart i Sydösterbotten under 1800-talet

Kurt Gullberg

skeppsbyggarland_omslag_liten.jpg

ISBN: 978-952-7005-13-2
Inbunden
Utgivningsdag: 12.4.2014

I denna bok skildrar Kurt Gullberg skeppsbyggeriets utveckling i Sydösterbotten under 1800-talet. Under seklets första årtionden byggdes i huvudsak bondeskutor på byggningsplatserna i strandbyarna från Närpes till Sideby. Efter Krimkriget (1853–1856) ökade efterfrågan på stora fartyg för världshaven. Skeppsbyggmästare och timmermän byggde hundratals fartyg för redare i Kristinestad och sjöfartstäderna vid Bottenhavets kuster, men inte minst för redare på Åland.

Boken tar avstamp i ett nyfunnet skriftligt material i skeppsbyggmästare Josef Jansons gård i Sideby. Tidigare publicerade arbeten om skeppsbyggeri och sjöfart i Närpes har också kunnat kompletteras med uppgifter som inte gått i tryck tidigare. Ett avsnitt i boken ägnas sjöfartsstaden Kristinestad där skeppsbyggmästare som Matts Hannus och Anders Granskog byggde flera av Finlands för tiden största segelfartyg.

Kurt Gullberg

Landskapsrådet Kurt Gullberg är född i Sideby 1937 och bosatt i Solf sedan 1977. Han har en folkskollärarexamen från Nykarleby seminarium och har även bedrivit studier vid Åbo Akademi och Umeå universitet. Han pensionerades från sin tjänst som kulturchef vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur år 2000. Åren 1987–2000 var han styrelseordförande för Förlagsaktiebolaget Scriptum. Gullberg har medverkat som skribent och redaktör i ett flertal skrifter, främst inom arkeologins område.