Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Publiken i huvudrollen

Redaktör Nina Dahl-Tallgren

Teaterboken
Redaktör Nina Dahl-Tallgren: Publiken i huvudrollen.

Beställ boken från

» scriptum@scriptum.fi

ISBN 978-952-5496-82-6
Limmad
Ca pris 18 €
REA pris -50% 9€
Utkom den 27 juni 2011

I en teatersalong finns två slag av konstyttringar: skådespelandets konst och åskådandets konst. Det konstaterade redan på sin tid den tyske dramatikern Bertolt Brecht.

Inom ramen för det finlandssvenska projektet Teatrarnas publikarbete (2007-2010) blev åskådarna en aktiv del av teaterkonsten. Publikarbete i olika former prövades vid Åbo Svenska Teater, Wasa Teater och Svenska Teatern i Helsingfors.

Boken Publiken i huvudrollen ger en introduktion till teori och praktik kring publikarbete, som det genomfördes inom ramen för projektet och som det bedrivs på annat håll i Finland, Sverige och Norge. Boken ger även exempel på publikarbete inom andra konstformer: nutidsdans, opera, film, bildkonst och kulturarv.