Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Kontakta oss!

Förlags Ab Scriptum

Rådhusgatan 17 A 13
65100 Vasa
tfn +358 (0)45 175 7454
e-post scriptum@scriptum.fi

Förlagssekreterare
Åsa Stolpe-Dahlbäck
asa.stolpe-dahlback@scriptum.fi

Bokbeställning

Böcker utgivna 2011 eller senare kan beställas från

www.boklund.fi

Porvoon Kirjakeskus
tilaukset@kirjakeskus.fi

Äldre böcker beställs direkt från förlaget scriptum@scriptum.fi