Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Förlagstjänster   Kontakta oss   Webbutik

Facklitteratur

Historiskt bokpaket

februari

Fyra böcker till paketpris! Det historiska bokpaketet innehåller bokpärlor om Finlands historia från början av 1900-talet framåt.

20,00 €

 

Ljus över skären - Ulapan loiste

978-952-7005-55-2

Bo Isomaa
Naturfotografen Bo Isomaa har gjort strandhugg i den österbottniska skärgården under olika årstider och fotograferat både skärgårdslandskapet, vissa för nejden typiska skärgårdsfåglar och strandängens blomsterprakt.

32,00 €

 

J.K. Paasikivi - Fredens röst

978-952-7005-54-5

Bengt Kummel
J.K.Paasikivi var en av de mest mångsidiga och kontroversiella presidenter Finland haft, som ett åskväder låg han över regering och riksdag, beredd att spraka och blixtra.

30,00 €

 

Överleva eller leva?

978-952-7005-50-7

Att bli fri från depression
Alexandra Sippus (red.)

Depression är en vanlig sjukdom och en farlig sjukdom, den drabbar många och påverkar ännu fler; ändå talas det förhållandevis lite om den.

23,00 €

 

Veteranens minnen– minnen för livet

978-952-7005-49-1

Ulf Smedberg Vad minns våra åldriga krigsveteraner av sina krigsupplevelser under andra världskriget? Hur ser de tillbaka på det som hände dem då? Boken bygger på intervjuer med ett tiotal veteraner som gjordes under en längre räcka år.

30,00 €

 

Det stora kriget 1914-1918

978-952-7005-45-3

Claus Stolpe vill i sin bok på ett överskådligt sätt föra läsaren närmare de stora händelserna som ledde till och formade det stora kriget för ett sekel sedan.

32,00 €

 

Det var dans bortom vägen

978-952-7005-42-2

Med denna bok ger Margareta Södergård, Marianne Nordman och Alice Lillas sitt tredje bidrag till dokumentationen av ungdomsdanserna i Österbotten, nu med ett bredare tidsperspektiv och en vidare innehållslig synvinkel än förr.

30,00 €

 

När himlen faller ner

978-952-7005-41-5

Matts Andersén
När himlen faller ner - En världsresa genom årmiljoner med meteoritkratern Söderfjärden.

Ny upplaga! En populärvetenskaplig berättelse om en världsresa genom årmiljoner med meteoritkratern Söderfjärden.

20,00 €

 

Björkö möbler/kalusteet

978-952-7005-39-2

Jarl Nystrand, Anita Storm
Snickarglädje och färgprakt i dekorationsmålningen utöver det vanliga karaktäriserar det vi kallar björkömöbler.

30,00 €

 

Juridik på svenska i Finland

978-952-7005-34-7

Hans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman och Maria Kvist
Utan rätt finns inget samhälle, utan språk ingen rätt.

30,00 €

 

Av jord

978-952-7005-32-3

En bok om människorna bakom vår mat
Johanna Granlund

Följ med till sju gårdar i svenska Österbotten och träffa dem som producerar vår mat. De har mjölkkor, grisar, får och värphöns.

20,00 €

 

Vasa och havet - Vaasa ja meri

978-952-7005-29-3

Mona Louhelainen m fl (red.)
Vasa och havet är ett lokalhistoriskt verk på svenska och finska som sammanställts av arbetsgruppen Vaasa 400-piiri vid Vaasa Opisto.

35,00 €

 

Planet har störtat!

978-952-7005-28-6

Bo Sanfrid Höglund
Flygolyckan i Kvevlax 1961 - Tidigt på morgonen den 3 januari 1961 störtade ett inrikesflyg i Kvevlax på väg från Kronoby till Vasa.

32,00 €

 

Så här ska det låta

978-952-7005-19-4

Mikael Reuter
Den här boken riktar sig till alla som talar och skriver svenska i Finland, särskilt utanför den privata sfären – till exempel översättare, journalister, informatörer, tjänstemän och inte minst lärare av alla kategorier.

ISBN 978-952-7005-19-4

33,90 €

 

Lyckan är en gammal gård

978-952-7005-14-9

Sara Bergström
Foto: Linus Lindholm

Boken om Stundarsgårdarna är en kärleksfull beskrivning av den byggnadsvård som bedrivs i gårdarna intill Stundars kulturcentrum.

20,00 €

 

Skeppsbyggarland - Skeppsbyggeri och sjöfart i Sydösterbotten

978-952-7005-13-2

Kurt Gullberg
I denna bok skildrar Kurt Gullberg skeppsbyggeriets utveckling i Sydösterbotten under 1800-talet.

35,00 €

 

I yttersta havsbandet

978-952-7005-09-5

Hans Hästbacka
Fyrar och båkar fascinerar och lockar där de står som människans utposter i havsbandet.

20,00 €

 

Mitt Vasa - Minun Vaasani - My Vaasa

978-952-7005-08-8

Gunnar Bäckman
Fotografen Gunnar Bäckman tar oss med på en resa i tiden som spänner över femtio år.

29,00 €

 

Hemmafrontens brödraskap

978-952-7005-07-1

Eric Björklund
Svenska bönder gjorde under andra världskriget en lika stor som bortglömd insats för sina finska yrkesbröder.

20,00 €

 

Luolamiehistä talonpojiksi

978-952-7005-03-3

Teksti: Peter Holmblad
Kuvat: Mikael Herrgård

Luolamiehistä talonpojiksi – Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin on yleiskatsaus entisen Vaasan läänin, eli Pohjanmaan, Etelä- ja Keskipohjanmaan maakuntien muinaisjäännös kantaan ja menneisyyteen.

25,00 €

 

Dödens ansikte

978-952-5496-99-4

Bo Lönnqvist
Dödens ansikte – Tro och sed bland herre och folk
Döden är en oåtkomlig makt: närvarande och frånvarande, synlig och osynlig, tidsbunden och tidlös, aktiv och passiv.

20,00 €

 

Det börjar alltid med ett frö

978-952-5496-98-7

Carita Nyström
Det börjar alltid med ett frö - Trädgårdshistorier ger glimtar ur trädgårdens och olika växters historia.

20,00 €

 

Väckning 4.30 - Om yrkesfisket i Svenska Österbotten

978-952-5496-95-6

Hans Hästbacka
Omkring en fjärdedel av landets yrkesfiskare finns i svenska Österbotten.

15,00 €

 

Trollen och vi

978-952-5496-94-9

Blanka Henriksson
Folkloristen Blanka Henriksson följer trollen i hasorna genom det gamla bondesamhället och åskådliggör vilken funktion de har fyllt.

15,00 €

 

Min österbottniske far

978-952-5496-91-8

Raoul J Granqvist
Det här är en bok om männens värld i ett nordösterbottniskt kustlandskap och by kallad Öja.

10,00 €

 

Den österbottniska ladan

978-952-5496-90-1

Synen av lador på den österbottniska slätten väcker ibland nostalgiska minnen hos dem som har hunnit uppleva högärgningen under svettiga sommardagar.

10,00 €

 
Din köpkorg
Köpkorg
Din köpkorg är tom
Paytrail