Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Manus

Har du skrivit en roman, faktabok, diktsamling eller barnbok? Då är du välkommen att skicka ditt manus till oss!

Så här skickar du manus till Scriptum

Skicka en utskrift av manuset per post, vi tar inte emot manus via e-post.

Observera att vi inte har möjlighet att returnera utskriften, därför är det viktigt att du inte skickar original, varken text eller bilder.

För att underlätta vårt arbete:
- skall manuset vara skrivet på dator
- använd radavstånd 1,5 eller 2
- använd typsnittet Times eller Arial i storlek 12
- ställ in marginalerna så att de är 3 cm breda

Alla manus som kommer till oss registreras och du får en bekräftelse per e-post att ditt manus har kommit fram. Bifoga därför alltid dina kontaktuppgifter, gärna också ett följebrev med närmare upplysningar om dig själv och vilken målgrupp du skriver för.

Deadline för inlämnande av manus

Vi har två deadlines per år för inlämnande av manus:

Våren: 31.3.
Hösten: 31.10.

Alla manus som kommer till oss bedöms av Scriptums litterära grupp. Efter manusdeadline tar det ca fem månader innan vi återkommer med ett besked. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna några personliga utlåtanden utan gör endast en bedömning ifall manuset är intressant för vår utgivning eller inte.

Skicka ditt manus, bifogat med följebrev och kontaktuppgifter till:

Förlags Ab Scriptum
Rådhusgatan 17 A 13
65100 Vasa

För ytterligare information kontakta förlagssekreterare Åsa Stolpe-Dahlbäck,
asa.stolpe-dahlback@scriptum.fi