Har du ett manuskript?

Har du ett manuskript du vill sända till Förlaget Scriptum, vänligen bekanta dig med våra kriterier nedan.

Vi tar normalt in och läser manuskript två gånger per år, per 30 september och per 28 februari. Vid behov av närmare information, vänligen ta kontakt. Obeställda manuskript som inkommer under andra tider, följer samma tidsramar.

Följande bör du veta

  • Vi tar endast emot fullständiga manus och författaren bör kontakta oss per epost info@scriptum.fi före manus inlämnas.

  • Vi önskar en utskriven kopia av manuskriptet, skickad till Förlaget Scriptum, Vasaesplanaden 15 a 22, 65100 Vasa. Ifall manuskriptet är intressant kan vi återkomma med en förfrågan om manus i pdf eller wordformat.

  • Vi ger inte lektörsutlåtanden på icke-antagna manuskript. Vi försöker vara i kontakt med dig inom 3 månader efter höstens/vårens sista inlämningsdatum.

  • Vi returnerar ej insända manus.

  • Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till utgivning och vi tar inte ansvar för inlämnade obeställda manus som skickas till oss.

  • Vi ger i första hand ut, ej tidigare utgivna, manuskript, skrivna på svenska eller svenska-finska från Finland.

och

  • Vi tar inte emot obeställda synopsis för bedömning, men ta gärna kontakt info@scriptum.fi ifall du arbetar med ett intressant manuskript! Vi gör även intentionsavtal gällande utgivning av manus under arbete om vi tror att ditt manuskript passar in i vår utgivning.

Du kan även bekanta dig med Boklund Publishing, som är ett hybridförlag och som inte har fasta tidsramar för emottagande av manuskript!

Välkommen!