Klinkmann får pris!

Förlaget Scriptum gratulerar!

Författaren docent Sven-Erik Klinkmann har erhållit pris ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond för verket Ropet från gårdagen. Popen, rocken och sextiotalet, en fängslande essä om att växa in i och upp med pop och rock. Klinkmann berättar inlevelsefullt om hur populärmusik kan forma oss som individer och medlemmar av ett kollektiv. Med sin pendelrörelse mellan näranalyser av låtar och syntetiserande musikreflektioner ger boken resonansbotten och filosofiskt djup till kvällarna vid skivspelaren.