Vi åkte för att träffa farsan

Utkommer i augusti 2021!

Henrik Jansson skildrar i romanen Vi åkte för att träffa farsan två bröders upptäcktsfärd i den egna historien.
Ziggy och Kajtsu är på väg mot sina österbottniska barndomslandskap, där de för första gången på länge ska träffa sin 80-åriga pappa. Resan löper längs riksåttan, men inkluderar också olika skeden från brödernas uppväxttid i arbetarstadsdelen Skata i Jakobstad.

Gestalterna i berättelsen befinner sig kanske långt borta från den samhälleliga gräddfilen, men kärlek och solidaritet saknas inte.

Titel: Vi åkte för att träffa farsan

Författare: Henrik Jansson

Förlag: Förlaget Scriptum

ISBN: 978-952-7005-76-7

Utgivningsår: Sommar 2021

Lager status: Ej utkommen